CMI.logo

 

  

 

 

COUNT ME IN 

Et vidensudviklingsprojekt under EU's Livslang Læringsprogram/Leonardo da Vinci

 

GAIA Museum Outsider Art fik i efteråret 2012 støtte til et nyt 2-årigt projekt af EU's Livslang Læringsprogram. Projektet "Count Me In" handler overordnet om at udforske og videreudvikle innovative metoder inden for erhvervsrettede uddannelser og undervisningsforløb, som er målrettet mennesker med særlige behov – herunder mennesker med ADHD, autisme, asperger syndrom og andre former for udviklingshandicap. Målet med projektet er at tage udgangspunkt i de ressourcer, der findes inden for den kulturelle sektor, og herigennem fremme beskæftigelsesmuligheder for målgruppen.

Et af kravene i EU's såkaldte 'Europe 2020 Strategy' er, at medlemslandene skal have større fokus på beskæftigelse af de befolkningsgrupper, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at Livslang Læring er for alle, og at ingen fratages deres fulde ret til at deltage ligeværdigt i det det etablerede samfund. Eftersom dette stadig er et mangelfuldt indsatsområde i en del lande, efterspørger EU innovative metoder til at engagere mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet, at udvikle og fremme deres kompetencer og ikke mindst at opfordre samfundet til at anerkende og inkludere sociale forskelligheder.

 

PROJEKTET

Projektet tager udgangspunkt i ovenstående behov ved at videreudvikle en kombination af de metoder, der praktiseres på GAIA Museum Outsider Art, og metoder fra tidligere Livslang Læringsprojekter, som nu er fuldt udviklet undervisningsprogrammer. GAIA Museum er en kulturinstitution og samtidig en arbejdsplads og et uddannelsessted for mennesker med særlige behov. Museet iværksætter beskæftigelsesmuligheder og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge og voksne inden for fagområder, der knytter sig til at arbejde på en kulturinstitution. De andre projekter bygger ligeledes bro mellem uddannelse, beskæftigelse og kultur, samtidig med at de inddrager nye metoder inden for IT-baseret undervisning.

Disse metoder skal nu sammenkobles og videreudvikles gennem projektets partnerskab, som består af organisationer fra Danmark, Sverige, England, Belgien og Spanien. Fælles for partnerne er deres fokus på social inklusion. Herudover har de forskellige faglige kompetencer, som skal styrke projektets tværfaglige afsæt. Partnerne vil hver især bidrage med deres ekspertise og viden og tilsammen skabe et undervisningsmateriale om 'hvordan man kan anvende den kulturelle sektor inden for erhvervsrettet uddannelse og undervisning for mennesker med særlige behov'.

 

UNDERVSINGSMATERIALET

1. Publikation med eksempler på gode praksisser, samt en præsentation af GAIA Museums metoder (levende, inspirerende, utraditionelt ... evt. comic strips)

2. E-learning moduler, evt. små film

3. E-learning netværk – forum for undervisere, brugere og andre, der har interesse for, hvad der sker inden for feltet

4. 'Live' undervisningskursus, som skal testes og anvendes i de forskellige partnerlande

 

MÅL

Målet er at udvikle et konkret materiale, der med udgangspunkt i de udviklede metoder henvender sig til undervisere inden for specialområdet samt formidlere inden for den kulturelle sektor. Projektet skal således være med til at fremme den sociale inklusion på det europæiske arbejdsmarked. For de involverede partnere skal projektet fungere som en platform for tværfaglig videns- og erfaringsudveksling.

 

SE PROJEKTETS FLYER >>

 

Logo_LLP_EU

   
Send os en e-mail