GAIA Museum er partner i EU projektet Count Me In Too

Projektets udgangspunkt er at ingen borgere i Europa, og i særdeleshed ingen mennesker med særlige behov, skal opleve diskrimination i forhold til at kunne uddanne sig eller arbejde.
 
Det bygger på og supplerer EU Projektet Count Me In (CMI) og fokuserer på praktisk uddannelse og læringsmetoder for mennesker med særlige behov.
 
Kræver et redskab
GAIA Museum er en arbejdsplads og et uddannelsessted for mennesker med særlige behov, hvor der bliver lagt vægt på den enkeltes ressourcer og funktionsevne. På den baggrund udvikles der metoder til at støtte dem i deres selvstændighed og samtidig klæde dem på til at blive en del af arbejdsmarkedet.
 
GAIA Museum er en kulturinstitution, men også et sted, der giver målgruppen de nødvendige redskaber for at varetage et arbejde eller tage en uddannelse. ”Jeg tror, at vi kan skabe mere værdi for mennesker med særlige behov, virksomheder og samfundet. Det skal bare hjælpes på vej. Vi håber på, at det her projekt skaber et produkt, der kan hjælpe flere mennesker med særlige behov ud på arbejdsmarkedet og eller til at kunne løse forskellige opgaver mere selvstændigt”, siger Anna Noe Bovin, der er leder af GAIA Museum.
 
Derfor vil de udvikle en app, der skal fungere som et redskab for arbejdsgivere eller andre, der har med folk med særlige behov at gøre. Udgangspunktet er, at det skal være let for alle brugere.
 
Det skal foregå på en platform, der er intuitiv og hvor man selv kan lave de apps, man har behov for. De forskellige apps er tænkt som små guider til bestemte opgaver. Opgaverne kan være mange forskellige ting fra rengøring til græsslåning eller betjening af et kasseapparat. Kun fantasien sætter grænser. Tanken er, at opgaven skal deles op i små overskuelige bidder, som skal forklares step-by-step med billede, video eller lyd.
 
 
Mere end blot en app
Projektgruppen er klar over, at det er et kæmpe projekt, de har kastet sig ud i, men deres engagement er også stort. En ting er at få skabt en velfungerende app-generator, som alle kan anvende, men de vil også bruge projektet til at sætte fokus på inklusion af mennesker med særlige behov, hvilket er af større samfundsmæssig betydning – også på europæisk plan. ”Denne app er jo bare begyndelsen, vi tror på, at det er redskabet, der kan bane vejen for, at vi kan nå målet,” siger Jolanta Kajmowicz-Sopicka, hun kommer fra Teatr Grodzki i Polen, det er en uddannelses- og kulturinstitution ligesom GAIA Museum.
 
Fakta:
Count Me In er et internationalt projekt, der blev startet i 2012 af en initiativgruppe bestående af mennesker fra kulturinstitutioner, der bliver drevet af mennesker med særlige behov i samarbejde med professionelt personale. I oktober 2015 tog de ”gamle” partnere fra Danmark, Sverige og England hul på andet del af projektet, som omfatter samarbejde med Østrig, Ungarn og Polen. Projektet er støttet af Erasmus+ programmet under EU.

GAIA Museum tænker Count Me In Too projektet ind i udviklingsaktiviteter i forbindelse med Kulturby 2017-projektet Collecting=Connectig, i form af kompetenceudvikling, erfaringsudvikling, udvikling af nye formater/metoder samt netværksudvikling.

Læs mere her:

http://www.cmi2.eu/da/ 

hhttps://www.facebook.com/CountMeIn2/

Hent brochure her

Nyhedsbrev nr. 1 

Nyhedsbrev nr. 2 

Nyhedsbrev nr. 3

Nyhedsbrev nr. 4

Nyhedsbrev nr. 5

Nyhedsbrev nr. 6

Nyhedsbrev nr. 7

Nyhedsbrev nr. 8

 

Send os en e-mail