GAIA Akademi er en særligt tilrettelagt 3-årig kunstuddannelse for unge og voksne med særlige behov. Formålet med uddannelsen er at give eleven mulighed for at udvikle færdigheder inden for forskellige kunstpraktiske discipliner, herunder tegning, maleri, skulptur, grafisk kunst og mediekunst. Desuden er undervisningen teoretisk funderet med henblik på at give eleven en forståelse for kunst som udtryksmiddel og kunst som kultur.

GAIA Akademi hører under uddannelsesprogrammet, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsen er målrettet unge med særlige behov, som er ude af stand til at gennemføre en eksisterende uddannelse, selvom de modtager socialpædagogisk støtte. Uddannelsen er således yderligere rettet mod at udvikle elevernes personlige, sociale og andre faglige kompetencer, så den enkelte unge kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Uddannelsen kan gennemføres som et samlet 3-årigt forløb, dvs. 6 moduler à 20 ugers varighed. Herudover er der mulighed for at blive optaget på et enkelt modul som en del af et sammensat STU-forløb.

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold i studieordningen >>

web3
Send os en e-mail