Optagelsesbetingelser

 

For at blive optaget på GAIA Akademi skal den studerende have vist en interesse for og en lyst til at arbejde kreativt. Den studerende visiteres via kommunale UU-vejledere og kommunale sagsbehandlere. 
Send os en e-mail