Etra_-Logo   Logo_LLP_EU

 

 

ETRA - education through rehabilitative art-photo er navnet på et nyt EU-projekt, som GAIA Museum er kommet med i. Projektet er støttet af Livslang Læringsprogrammet/Grundtvig Multilateral.

ETRA står for “Education Through Re-habilitative Art-Photo” (uddannelse gennem kunstfotografi som rehabilitering). Kunst skal i dette projekt forstås som et resultat af en menneskelig aktivitet, der afspejler en personlig fortolkning af virkeligheden.
ETRA-projeket arbejder med kunstneriske discipliner, primært fotografi, som middel til at opnå kulturel bevidsthed og selvbemyndigelse. ETRA giver mennesker, der er socialt udsatte, en mulighed for at udtrykke sig og skildre sin virkelighedsopfattelse gennem fotografiet som medie.

For mere information om projektet, gå til:

http://etraproject.eu/

Send os en e-mail