outreach europe900x180

 

 

 

 

 

 

I foråret 2013 påbegyndte GAIA Museum Outsider Art et europæisk projekt, finansieretaf EU Culture Programme, i samarbejde med to af museets tidligere samarbejdspartnere; hyldebær AB (Sverige) og South London & Maudsley NHS Foundation Trust (UK). Formålet med projektet Outreach-Europe er at kortlægge og forske i, hvilke metoder europæiske museer, gallerier og kulturinstitutioner benytter sig af for at involvere sig med det omgivende samfund. Herunder har projektet primært fokus på minoritetsgrupperne; mentalt/fysisk handikappede, ældre mennesker, socialt udsatte og etniske minoriteter. Projektet skal således skabe et overblik over det europæiske kulturlivs sociale læringsprogrammer for de selekterede befolkningsgrupper, og derigennem skabe grundlag for at udvikle nye formidlingsstrategier til videre arbejde hos kulturinstitutioner. 

Undersøgelser indenfor kulturlivet har påvist, at kulturinstitutionens inddragelse af lokalsamfundets deltagelse i lokalkulturelle arrangementer er medvirkende til at forbedre den generelle befolknings velfærd og sågar udvide samfundets sociale mangfoldighed. Det er således vigtigt for kulturinstitutionerne at engagere og formidle på bedst muligvis til den brede befolkning. En formidling som formår at aktivere de forskellige samfundslag. I denne sammenhæng, er kulturinstitutionerne begyndt at tage innovative metoder i brug, som særligt forsøger at vække andre befolkningsgruppers interesse for kulturlivet udenfor den gængse museumsbruger.

Projektet Outreach-Europe afholder en konference i foråret 2015 i Randers/Århus, hvor den indsamlede viden fra europæiske museer, gallerier og kulturinstitutioner skal præsenteres, og givetvis danne et globalt netværk imellem de europæiske kulturinstitutioner. Mere information på officielle hjemmeside.

 

samarbejdspatrnere

 

Send os en e-mail