Formål

  • At skabe og drive et museum, der gennem udstillinger viser bredden indenfor Outsider Art i form af maleri, grafik, skulpturer. Disse udtryk bidrager i et ligeværdigt forhold med andre kunstneriske tiltag – nationalt og internationalt.


  • At opbygge en samling af værker skabt af outsiderkunstnere (udviklingshæmmede, sindslidende etc.) fra hele verden.


  • At samle viden om outsiderunstnere.


  • At udvikle nye arbejdspladser med jobs, der er tilpasset det enkelte menneskes formåen.
  • At udvikle og støtte den enkelte gennem afprøvning af forskellige træningsmodeller, til at varetage jobbet så selvstændigt som muligt.


  • At fremme integrationsprocessen ved at udvikle nye arbejdsformer inden for kunst og kultur, der baseres på målgruppens aktive medvirken.


  • At samarbejde med institutioner, foreninger og uddannelsesinstitutioner om udvikling og formidling af resultater og forskning, der har interesse for områderne.


  • At skabe mulighed for uddannelse/videreuddannelse for både GAIAs primære målgruppe, udviklingshæmmede, samt for andre kunstnere, lærere, pædagoger etc., der arbejder med målgruppen.


  • At samarbejde med lignende institutioner i ind- og udland for at udveksle viden og ressourcer.
Send os en e-mail