GAIA Museums Medarbejderråd

 

Ann Lykke

Mette Sofie

Michelle (Miv)

Rasmus

 

Medarbejderrådets arbejdsgrundlag på GAIA Museum er inspireret af MED-aftalen, som Randers kommune har med sine medarbejdere.

Vi vil kendes på en åben og dialogbaseret kultur, som orienterer sig mod medarbejderne.

Vi ønsker med medarbejderrådet at skabe en mulighed for at udvikle medbestemmelse og medindflydelse, og på denne måde opnå et godt arbejdsmiljø for alle.

 

GAIA Museums formål er udover at drive et museum blandt andet:

  • at udvikle nye arbejdspladser for marginaliserede jobs, der er individuelt sammensat efter den enkeltes formåen, og at udvikle og støtte den enkelte gennem afprøvning af forskellige træningsmodeller, til at varetage jobbet så selvstændigt som muligt.
  • at fremme integrationsprocessen ved at udvikle nye arbejdsformer inden for kunst og kultur, der baseres på målgruppens aktive medvirken.

 

GAIA Museums værdier er:

MOD

FORSKELLIGHED

HUMOR

 

Medarbejderrådet består af 3 medarbejdere fra beskyttet beskæftigelse på GAIA MUSEUM og 1 fra GAIA Akademi.

Rådet vælger af deres midte 1 formand og 1 næstformand.

Medlemmerne er på valg hvert andet år, således at 2 er på valg hvert år.

 

Rådets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • at arrangere sociale begivenheder, f.eks. julefrokost for medarbejderne
  • at sørge for valg af stjerneskudsmedarbejdere
  • at sørge for at alle har hørings- og udtaleret på de sager, der vedrører medarbejderne
  • at tage sager op i medarbejderrådet og sende dem videre til personalemødet
Send os en e-mail