Aleksander Lobanov

Outsider Art fra Rusland

Opfattelsen af outsiderkunsten som bærer af en stor kunstnerisk værdi kom forholdsvis sent til Rusland, nemlig først i slutningen af det 20. århundrede. Den passede ikke ind i de politisk dikterede rammer for kunsten, som gjorde sig gældende i Sovjetunionen fra slutningen af 1920'erne. Den socialistiske realisme, som vi kender den fra stiliserede og forherligende propagandabilleder, blev fra 1932 og frem den officielle kunst-standard. Den byggede på princippet om, at al kunst skulle glorificere kommunismens politiske og sociale idealer.

Først i begyndelsen af 1990'erne, efter Sovjetunionens sammenbrud, begyndte russiske kunstentusiaster at opsøge, indsamle og analysere outsiderkunst. Det blev samtidigt klart, hvor vidtrækkende konsekvenser den sovjetiske ideologi havde haft. Den russiske outsiderkunstner Aleksander Lobanov, synes at være et godt eksempel på dette.

På GAIA Museum kan du fra den 14. august til den 24. november 2007 opleve ægte russisk Outsider Art i udstillingen Aleksander Lobanov - Outsider Art fra Rusland.

Udstillingen viser tegninger, fotografier og fotomontager skabt af Aleksander Lobanov (1924 - 2003) i perioden 1960 - 2000. Blandt hans foretrukne motiver er detaljerede, ornamenterede selvportrætter, jagtscener og "riffel-ornamentik" samt portrætter af de sovjetiske ikoner; Lenin og Stalin. Fælles for alle Lobanovs værker, er den tydelige fascination af skydevåben, både teknisk, æstetisk og symbolsk.

Udstillingen åbnes lørdag den 11. august 2007 kl. 13.00 af den franske kunstner og Lobanov-ekspert Dominique de Miscault.

Lobanov

Send os en e-mail