TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019

Tilfredshedsundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2019

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de brugere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge brugerne, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret og vinteren 2019.