OM GAIA MUSEUM

Et kunstmuseum af en anden verden

GAIA Museum Outsider Art udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede

- en original kunst, der vender op og ned på vores vante tankegange.


Men GAIA Museum er meget mere end det.


GAIA Museum er en kulturvirksomhed med en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en fantastisk butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse. Frem for alt er GAIA Museum et hus, der med en medarbejderarbejderstab på omkring 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkundskaber emmer af liv, stemning og uanede muligheder.

 

Se en lille tegneserie om en almindelig dag for en medarbejder med særlige behov på GAIA Museum.

SOCIALFAGLIG TILSYNSRAPPORT

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

ORGANISATION

GAIA Museum Outsider Art er en selvejende institution, oprettet som en fond i juni 2002, og er omfattet af reglerne i lov om fonde § 1, stk. 2 nr. 2.


GAIA Museum har en driftsoverenskomst med Randers Kommune på dagbeskæftigelse (§103 og 104) og STU for mennesker med særlige behov.

GAIA MUSEUMS VÆRDIGRUNDLAG

Mod – vi er dristige uden at være dumdristige.

Forskellighed – vi bruger hinandens forskellige ressourcer, evner og syn på livet.

Humor – humanistisk humor.

FORMÅL

 • At skabe og drive et museum, der gennem udstillinger viser bredden indenfor Outsider Art i form af maleri, grafik, skulpturer. Disse udtryk bidrager i et ligeværdigt forhold med andre kunstneriske tiltag – nationalt og internationalt.
  • At opbygge en samling af værker skabt af outsiderkunstnere  fra hele verden.
  • At samle viden om outsiderkunstnere.
 • At udvikle nye arbejdspladser med jobs, der er tilpasset det enkelte menneskes formåen.
 • At udvikle og støtte den enkelte gennem afprøvning af forskellige træningsmodeller, til at varetage jobbet så selvstændigt som muligt.
  • At fremme integrationsprocessen ved at udvikle nye arbejdsformer inden for kunst og kultur, der baseres på målgruppens aktive medvirken.
  • At samarbejde med institutioner, foreninger og uddannelsesinstitutioner om udvikling og formidling af resultater og forskning, der har interesse for områderne.
  • At skabe mulighed for uddannelse/videreuddannelse for både GAIAs primære målgruppe, mennesker med udviklingshæmning, samt for andre kunstnere, lærere, pædagoger etc., der arbejder med målgruppen.
 • At samarbejde med lignende institutioner i ind- og udland for at udveksle viden og ressourcer.

BESTYRELSE

 • Poul Kesting (Formand) Advokat, Randers, medlem af FU
 • Niels Rasmussen Bofællesskaberne i Randers Kommune, medlem af FU
 • Eigil Strandbygaard Kristiansen Lektor, Via University College
 • Erik Christensen, Handicaprådet, Randers Kommune
 • Erik Mouritsen, Udpeget af Randers Kommune

BESTYRELSE FOR GAIA AKADEMI

 • Poul Kesting (Formand) Advokat, Randers
 • Svend Thøgersen Direktør, Randers
 • Søren Sørensen Dansk Industri, Randers

GAIA MUSEUMS MEDARBEJDERRÅD

 • Ann Lykke
 • Julie
 • Rasmus
 • Matias


Medarbejderrådets arbejdsgrundlag på GAIA Museum er inspireret af MED-aftalen, som Randers kommune har med sine medarbejdere.


Vi vil kendes på en åben og dialogbaseret kultur, som orienterer sig mod medarbejderne.


Vi ønsker med medarbejderrådet at skabe en mulighed for at udvikle medbestemmelse og medindflydelse, og på denne måde opnå et godt arbejdsmiljø for alle.


GAIA Museums formål er udover at drive et museum blandt andet:


 • at udvikle nye arbejdspladser for marginaliserede jobs, der er individuelt sammensat efter den enkeltes formåen, og at udvikle og støtte den enkelte gennem afprøvning af forskellige træningsmodeller, til at varetage jobbet så selvstændigt som muligt.
 • at fremme integrationsprocessen ved at udvikle nye arbejdsformer inden for kunst og kultur, der baseres på målgruppens aktive medvirken.


GAIA Museums værdier er:

 • MOD
 • FORSKELLIGHED
 • HUMOR


Medarbejderrådet består af 2 medarbejdere fra GAIA Museum, 1 fra GAIA Akademi og 1 fra GAIA STU.


Rådet vælger af deres midte 1 formand og 1 næstformand.


Medlemmerne er på valg hvert andet år, således at 2 er på valg hvert år.

 

Rådets arbejdsopgaver er bl.a.:


 • at arrangere sociale begivenheder
 • at sørge for at alle har hørings- og udtaleret på de sager, der vedrører medarbejderne
 • at tage sager op i medarbejderrådet og sende dem videre til personalemødet