INTERNATIONALT SAMARBEJDE

GAIA Museum har et stort internationalt netværk såvel inden for som uden for EU. Museet har været initiativtager bag den internationale forening, European Outsider Art Association, og varetager foreningens sekretariat. 


Herudover er GAIA Museum med i flere internationale projekter.


For mere information:

Anna Noe Bovin

+45 89158330

anna.noe.bovin@randers.dk

EUROPEAN OUTSIDER ART ASSOCIATION, EOA


Europas første forening for outsiderkunst blev stiftet ved et internationalt møde i Belgien i august 2009. Foreningens sekretariat er forankret på GAIA Museum.


Formålet med foreningen er at bygge bro mellem og støtte forskellige organisationer der beskæftiger sig med outsiderkunst i hele Europa. Det gælder såvel udøvende kunstskoler og værksteder som formidlende organisationer i form af museer, gallerier og magasiner.


Gå til foreningens hjemmeside: www.outsiderartassociation.eu

 Afsluttede projekter

OUTSIDER ART PAST FORWARD


GAIA Museum Outsider Art har modtaget støtte fra EU’s kulturprogram til partnerprojektet, Outsider Art Past Forward - www.outsiderartpastforward.eu


Med GAIA Museum som initiativtager og koordinator er projektet udviklet i samarbejde med museerne Kunsthaus Kannen i Tyskland, Museum Dr. Guislain i Belgien og organisationen Union for Rural Culture and Education i Finland.


Projektets primære målsætning er at udforske outsiderkunsten som begreb og felt i nutidens Europa og se det i lyset af den traditionelle opfattelse af kunst skabt af mennesker, der kommer fra en anden virkelighed end 'det normale' i konventionel forstand. Partnerne skal samarbejde om at udvikle et mindre forskningsprojekt, der overordnet set handler om at indsamle viden og kortlægge europæisk outsiderkunst. Det vil sige, at projektet skal finde og synliggøre alle former for organisationer i Europa, der arbejder for at fremme outsiderkunstnere og deres kunst. Det gælder såvel udøvende kunstskoler og værksteder som formidlende organisationer i form af museer, gallerier og magasiner.


Projektet udvikles gennem konkret research, udgivelse af en bog om europæisk outsiderkunst, samt afholdelse af 3 konferencer i Finland, Tyskland og Belgien.


Målet med projektet er, at det skal styrke det internationale samarbejde i Europa og hermed støtte op omkring den nyetablerede forening, European Outsider Art Association.

Læs mere om bogen "On the map"

IN BETWEEN OUT


Projektet 'In Between Out' er et Grundtvig Læringspartnerskab under EU, som er udviklet i et samarbejde mellem 4 partnere:


Gallerie Art Cru, DE (koordinator)

Pinel e.V. Atelier Galleria Pinella Berlin, DE

The Other Side Gallery, UK

GAIA Museum Outsider Art, DK


Projektets primære målsætning er at udvikle og styrke det internationale samarbejde gennem udveksling af erfaringer og viden inden for kunstfaglig uddannelse af mennesker med særlige behov. Projektet skal samtidig være med til at fremme en almen synliggørelse af de positive processer og resultater, der ligger i denne målgruppes kunstneriske læring.


Projektet løber over 2 år og består i forskellige workshops i Danmark, Tyskland og England for undervisere, brugere og elever, samt en afsluttende vandreudstilling.


Billederne er fra en 2 dages workshop 'CIRCLES' på GAIA Museum i marts 2011 


Klik for større billede